Som nævnt et par gange på siden er der lovkrav når det kommer til service på varmepumper. Dette lovkrav er reguleret af Arbejdstilsynet (AT). ATs vejledning som omhandler de særlige krav og retningslinjer gælder når det kommer til opsætning, brug samt vedligeholdelse af køleanlæg og indretning af maskinrum. Ligeledes gælder lov og bekendtgørelsen når det kommer til anvendelse af trykbærende udstyr.

Hos NovaSolar følger vi naturligvis både AT-vejledningen samt bekendtgørelsen til punkt og prikke – både for din og vores sikkerhed. Ved at gøre dette sikre vi både og du og vi overholder lovkravet – og det lovpligtige serviceeftersyn af varmepumpen gør også, at vi sikrer din varmepumpens levetid og effektivitet. Vi anbefaler alle, at få et serviceeftersyn årligt, hvis ikke, så hvert andet år for, at optimere driften, levetiden, effektiviteten, økonomien, indeklimaet samt for at opretholde garantien på varmepumpen. Vi vil dog understrege, at vi udfører det årlige serviceeftersyn, men vi udbedre ikke fejl, mangler eller laver reparationer på varmepumper vi ikke selv har sat op på dagen. Vi overtager ligeledes ikke garantien på varmepumpen fra kunder, hvor det ikke er NovaSolar der har håndteret deres varmepumpe montering.

Læs også: Hvorfor et varmepumper service er vigtigt for din varmepumpe

Vi vil her liste vejledningen fra Arbejdstilsynet vedr. de særlige krav og vejledende retningslinjer der gør sig gældende for varmepumper.

AT-vejledning – 5.1 Eftersyn af køleanlæg

Et køleanlæg (herunder varmepumpe med mere end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Serviceeftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til, at udføre kontrolopgaver på den givne anlægstype.

Det årlige serviceeftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget samt dets sikkerhedsudstyr. Dette eftersyn af eksempelvis varmepumpen bliver udført for, at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion samt indretning – ligeledes udføres eftersynet for, at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Har dit køleanlæg en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal køleanlægget som minimum have et årligt kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger samt af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.

Har dit køleanlæg en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg, så skal det have et årligt eftersyn af en kølemontør, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Ved eftersynet skal der blandt andet ske kontrol af gasdetektorer eller iltmålere, sikkerhedsventilerne, sikkerhedsomløbsventiler, sikres at der ikke er utætheder i anlægget, sikres at ventilationen er effektiv, sikres at alarmer fungerer ved den rette indstilling samt at afbrydere og startknapper fungerer optimalt efter hensigten.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg og, at det har en kølefyldning på mere end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Bekendtgørelsen vedr. eftersyn af varmepumper

Hvor ofte du skal have udført et serviceeftersyn af din varmepumpe afhænger altså, af hvor meget kølemiddel varmepumpen indeholder.

  •  Jf. bkg. § 33 og bilag 7: Har du en varmepumpe, med mere end 1 kg kølemiddel, så skal din varmepumpe have et eftersyn mindst 1 gang årligt af en montør.
  • Jf. bilag 7 pkt. 4. Har din varmepumpe indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel, skal dit varmepumpe eftersyn udføres af en certificeret montør, ligeledes skal servicevirksomheden være ISO 9001-certificeret, jf. bilag 7 pkt. 5.4.

Slip bekymringerne med en NovaSolar Serviceaftale

Med NovaSolar serviceaftale kan du roligt slappe af og nyde, at der er styr på tingene og, at din varmepumpe virker optimalt. Vi kontakter dig når det er tid til dit eftersyn, og dermed skal du heller ikke kigge på din kalender hver dag. Yderligere, så har vi ingen bindingsperioder på vores serviceaftale. Vi udfører serviceeftersyn på alle varmepumpe mærker – herunder selvfølgelig luft til luft varmepumpe service eftersyn og luft til vand varmepumpe service eftersyn.

Er du blevet i tvivl om, hvor meget kølemiddel din varmepumpe egentlig indeholder? Så kan du tjekke etiketten (typeskiltet) på varmepumpen, eller kigge efter det i de tekniske data i varmepumpe manualen eller tage kontakt til din varmepumpes fabrikant. Den helt nemme løsning er selvfølgelig også, at du altid kan kontakte os, hvis du brug for hjælp, råd og vejledning, på telefon 71 99 94 93 eller sende os en mail til [email protected].

Vi ser frem til, at høre fra dig og vi står altid klar til, at svare på dine spørgsmål samt vejlede dig i forhold til dit varmepumpe eftersyn – så vi kan sikre at din varmepumpe lever op til loven og vejledningen vedr. eftersyn af køleanlæg og varmepumper.

Kilder:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/koeleanlaeg-varmepumper-b-4-4/

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/100